همه حقیقت ها گفته نشده اند همانطور که همه گفته شده ها حقیقت نیستند
ازیه جایی به بعد......دیگه بزرگ  نمیشی پیرمیشی

ازیه جایی به بعد...........دیگه خسته نمیشی می بری

ازیه جایی به بعد........................دیگه تکراری نیستی زیادی هستی .........

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392ساعت 3:34  توسط saeede  | 

 

كي اشكاتو پاك ميكنه شبها كه غصه داري

دست رو موهات كي ميكشه وقتي منو نداري؟

شونه كي مرهم هق هقت ميشه دوباره

از كي بهونه ميگيري شباي بي ستاره

برگ ريزوناي پاييز كي چشم به رات نشسته؟

از جلو پات جمع ميكنه برگهاي زرد و خسته؟

كي منتظر ميمونه حتي شباي يلدا تا خنده رو لبات بياد شب برسه به فردا

 كي از سرود بارون قصه برات ميسازه از عاشقي ميخونه وقتي كه راه درازه

كي از ستاره بارون چشماشو هم ميذاره نكنه ستاره يي بياد ياد تو رو نياره

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم خرداد 1391ساعت 11:18  توسط saeede  | 

شکستنم مثل شیشه اسون بود نه؟؟؟؟

امادیگه بهم نزدیک نشو

چون باتیکه هاش شاهرگ زندگیتومیزنم !!!

+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 16:35  توسط saeede  | 

ماههاست فراموشش کرده ام..........

خاطراتش راهم......

ولی نمیدانم دستانم چراهنوزبه نوشتن نامش ذوق میکنند!!!!!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 17:22  توسط saeede  | 

اگرروزی دشمن پیداکردی بدان دررسیدن به هدفت موفق بودی!
    اگرروزی تهدیدت کردند بدان دربرابرت ناتوانند!
اگرروزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست !
     اگرروزی ترکت کردند بدان باتوبودن لیاقت میخاهد!
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 9:54  توسط saeede  | 

دانشجویی که سال اخردانشگاه رامیگذراندبه سبب پژوهشی که انجام داده بودجایزه اول راگرفت
اودرطرح خوداز۵۰نفرخواسته بودتادادخواستی مبنی برکنترل سخت یاحذف ماده شیمیایی دی هیدروژن مونواکسیدراامضاکنندوبرای درخواست خودعلل زیرراعنوان کرد
-مقدارزیادان باعث عرق کردن زیادوباعث استفراق میشود
-عنصراصلی باران اسیدی است
-وقتی به حالت گازدرمی ایدبسیارسوزاننده است
-استنشاق تصادفی ان باعث مرگ فرد میشود
-باعث فرسایش اجسام میشود
-حتی روی ترمزاتومبیل ها اثرمنفی میگذارد
-درتومورهای سرطانی یافت شده است
از۵۰نفر۴۳نفردادخواست راامضاکردند۶نفربه طورکلی علاقه ای نشان ندادند..
فقط یک نفرفهمیدکه ماده شیمیایی
دی هیدروژن مونواکسید همان اب است
عنوان تحقیق این دانشجواین بودماچقدزودباوریم..

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اسفند 1390ساعت 14:36  توسط saeede  | 

ادمک اخردنیاست بخند

    ادمک مرگ همینجاست بخند

      ادمک خرنشوی گریه کنی

          کل دنیاسراب است بخند

              ان خدایی که بزرگش خوانی مثل توتنهاست بخند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن 1390ساعت 13:12  توسط saeede  | 

اجازه خدا!

میشه ورقموبدم؟

میدونم وقت امتحان تموم نشده!!

ولی خسته شدم.......

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان 1390ساعت 18:14  توسط saeede  | 

توچیزی راگم نکرد ه ای توتنها سادگی را گم کرده ای فقط باید

به یاد اوری که در ژرفای وجودت خود معصوم ساد ه ات گم شده است

جستجویش کن وبیابش ان گاه خوشبختی ......

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390ساعت 15:25  توسط saeede  | 

انسان هااغلب بی منطق بی انصاف وخودمحوردولی انان راببخش  

اگرمهربان باشی تورابه داشتن انگیزه های مخفی متهم میکنند ولی مهربان باش

اگرصادق ودرستکار باشی فریبت میدهند ولی صادق ودرستکار باش

تامیتوانی ببخش ودراخرمیبینی انچه می ماند میان تووخداست

نه میان توومردم

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 23:40  توسط saeede  | 

به نام خدا

اینجانب سعیده خانوم مدیر وب از شما بازدید کننده گرامی تقاضا دارم لطفا در این مکان اشغال نریزید !!!

باتشکر مدیریت وب


+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام فروردین 1390ساعت 17:27  توسط saeede  |